Казанлък No ratings yet.

Posted by admin     Category: Uncategorized

Казанлък
На малко повече от километър североизточно от центъра на Казанлък се намира една от най-старите и интересни ранноелинистични гробници, открити на територията на България, поне до момента. Това е и част от Долината на тракийските царе. Тя е открита случайно на 19 април 1944 година от войници, които копаели окоп под могилен насип в североизточната част на Казанлък. Тя е била на тракийския владетел Ройгос.
Гробницата се състои от три помещения преддверие, изградено от ломени камъни и глина тесен тухлен коридор с островърхо заоблено покритие и тухлена гробна камера с камбановиден купол.

Отвън е покрита с кожух от ломени камъни, споени с глина. По намерените кости в гробната камера личи, че са били положени мъж и жена. В могилния насип са открити два керамични съда (аскоси) и сребърна каничка с позлата, а в преддверието кости на кон и ритуален керамичен съд (ойнохое). В куполната камера са намерени и амфора, глинени розети със суха позлата от погребален венец, дребни части от златни накити и тракийски керамични фрагменти.

Забележителните стенописи са в четири основни цвята черен, червен, жълт и бял. При украсата на гробницата са използвани едновременно две техники: мокра фреска (при декоративната и фигуралната живопис) и темпера (при оцветяването на пода и стените). Боите са от минерален произход. Към багрилното вещество на мазилката е прибавен мраморен прах, за да се постигне огледален блясък. В коридора декоративната украса е разделена и увенчана с два рисувани фриза първият с растителни мотиви, а вторият с изображения на сражаващи се войни. Сцените отразяват исторически събития, свързани с живота на погребания тракийски владетел. Тракийската гробница край Казанлък е от края на 4 в. началото на 3 в. пр. хр.

(Visited 135 times, 1 visits today)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.