Малко Търново No ratings yet.

Posted by admin     Category: Uncategorized

Малко Търново
Малко Търново се намира в Югоизточна България, намира се в природен парк „Странджа”. На запад от Малко Търново се издига най-високият връх на Странджа на територията на България връх голямо градище (709 м. н. в.). Само на територията на община Малко Търново са открити около 70 древни рудника, а в околностите на самия град четири пещи за топене. В района на селището са намерени редица паметници мегалити, могилни некрополи, антични сгради, крепост, разкриващи важното значение на селището през тракийската и римска епоха. За открит в м. Мишкова нива четиристранен мраморен жертвеник се говори за старото рударство в този край. Този паметник и редица други следи свидетелстват, че около Малко Търново се е намирало средището на римската металодобивна индустрия в Странджа.

Куполна гробница пропада
Местността “Пропада” се намира на 3 километра северозападно от Малко Търново, на склон са разположени около 40 надгробни могили, в местността има комплекс от четири различни типа гробници и цистови гробове, функционира като своеобразен „град на мъртвите” през елинистическата и римската епоха. В изградените от мраморни блокове гробове са открити монети, свидетелстващи за съществуването на “Хароновия обол” обичай, свързан с плащане за преминаването на мъртвия през подземната река Стикс. Малка бронзова монета (обол) била поставяна под езика на погребвания, за да плати на Харон лодкаря на подземното царство. Археологически анализ посочва последната дата на използване на обекта ІV век от новата ера. Архитектурата на куполната гробница на върха на хълма напълно съответства на V до ІІІ в. пр. Хр. тракийски култови сгради под могилен насип. В периода до ІV в. от н.е. е използвана многократно.


Тракийската гробница в Мишкова нива
В местността Мишкова нива през 1981 г. до 1983 г. е намерена тракийска гробница светилище. Намира се на 3 километра югозападно от Малко Търново. Светилището е част от голям комплекс, който се състои се от крепост на върха Голямо градище, рудници в подножието му, могилен некропол, укрепени сгради и урбанистични останки. В края на бронзовата епоха на Мишкова нива е бил изграден долмен. През старо желязната епоха около това свещено място се образува могилен некропол, поддържан през цялото първо хилядолетие пр.н.е. и по-късно. В последствие недалеч от разрушения долмен започва да се изгражда култово съоръжение. Първият етап, на което наподобява конструкция на долмен, вторият е гробница, градена с хоросан и крепида, а третият мраморна куполна гробница от императорската епоха. Била е използвана като хероон (светилище на митично или реално съществуващ цар, жрец или герой) или като мавзолей на знатен тракийски владетел.

Входът й бил украсен с монументален фронтон, върху който освен кръстосани щит и стрела, се виждат символите на слънчевия култ две обърнати човешки длани.
Близо до гробницата се намират римска villa rustica (селска вила, имение) и некропол. Вилата служи за дом на всички онези, които се грижат за храма и за занаятчийското производство.


(Visited 236 times, 1 visits today)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.