Мезек No ratings yet.

Posted by admin     Category: Uncategorized

Мезек
Село Мезек се намира на 10 км. западно от гр. Свиленград.
Крепостта
Западно от селището се намира средновековна крепост. Стените на крепостта ограждат площ от около 7 декара с форма на неправилен четириъгълник с размери 110/60 м., изградени са от ломен камък, споен с бял хоросан. Отвън са прошарени с два четири редови пояса от тухли. Отбраната на крепостта е подсилена с девет кули със заоблена форма и височина над 10 м., пет, от които разположени на южната крепостна стена (две ъглови и три по фронта), две на западната (по средата и на главния вход) и по една на северната и на източната стена.

Кулите са били разделени с гредоред на етажи, снабдени с бойници по фронта и встрани. Връзката помежду им се е осъществявала с дървени стълби. Кулата, разположена в югозападния край на крепостта, е най-интересно устроена.

Тя е добре запазена и с най-големи размери. Имала е три етажа, горните два с бойници. Етажите са отворени към вътрешността на крепостта така, че имат кръгов обстрел и са можели да бъдат защитавани, дори когато противникът проникне в укреплението. Северната страна е с дебелина от 1,90 м. и е изградена над труднодостъпен ров. Подсилена е с една кула. Входът на крепостта се намира в извивка на западната крепостна стена, така, че който я нападне попада в капан на малка площадка, която може да бъде обстрелвана от 2 страни. Дебелината на южната страна е 2,60 см. и е подсилена с пет реда тухли. Източната и западната стена са дебели по 2 м. След извършените през 1983 г. археологически разкопки става ясно, че те са устроени по-различен начин и имат различно предназначение. Повечето са кухи отвътре, като връзката между етажите е ставала чрез дървени стълби. Вътрешността на една от кулите (най-малката северна) е била предназначена за затвор. Тогава е открит и един по-малък вход, разположен на източната стена. Намерените при проучването на крепостта материали показват, че на това място е имало старо тракийско селище, което е функционирало през периода на ранно желязната и късно желязната епоха. При няколко археологически разкопки са открити предмети от XI век. Построяването на твърдината е от епохата на византийския император Алексий I Комнин (1081-1117). Тя е функционирала до османското нашествие в края на ХIV в. Крепостта е замислена като солидно фортификационно звено и в нея е кипял интензивен живот. Разкрити са няколко зърнохранилища с овъглено жито, където са се съхранявали хранителите запаси. Многобройни са намерените железни върхове на стрели, шпори и конски подкови, свидетелстващи за това как е протичало ежедневието на войниците от гарнизона. Каменни мелници, метални инструменти, огрибки за нощви и др. пък разказват за бита на обикновеното население.

Крепостта е обявена за археологически паметник на културата с категория “национално значение” през 1968 г. През 1963 г. и през 1973 г. са провеждани реставрационни и консервационни дейности, както и през 2007 г. в рамките на проекта “Развитие на културното наследство на община Свиленград чрез възстановяване на крепост “Мезек”, финансиран по програма ФАР трансгранично сътрудничество между България и Гърция. Изграден е и информационен туристически център с интересни табла и брошури.


Гробницата
Открита е куполна гробница от микенски тип от 4 век пр. хр., запазена е в оригиналния си вид. Намира се в покрайнините на Мезек, в могилата Мел тепе. Намерените предмети от злато, сребро, бронз, желязо и керамика са изложени в музеите в София и Хасково. Сред тях има открити златни накити, обеци, нагръдник от желязо, сребърни, златни, бронзови и глинени съдове, бронзов канделабър /голям трикрак свещник с лампи/, висок 134 см., украсен с голяма статуетка на танцуващ сатир. Дължината й е 32 метра и това я прави най-дългата открита в България и на Балканския полуостров тракийска гробница. Състои се от коридор (дромос) с дължина 20,66 м., широчина 1,55 м. и височина 2,40 м., две правоъгълни отделения и главно куполовидно отделение, в което са разположени каменно легло с профилирани ръбове и две каменни корита (урни).

Изградена е от каменни блокове с дължина 2 метра и височина около 40 см. Те са наредени без спойка един върху друг, като на места са прихващани с железни скоби. Предполага се, че гробницата е използвана като храм към хероон място, където се е почитал култа към божествения покойник чрез определени религиозни ритуали. Използвана е многократно и най-вероятно е служила за фамилна гробница на тракийски аристократ. Открити са следи от шест погребения.
В преддверието е била погребана жена.

(Visited 236 times, 1 visits today)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.