Старосел No ratings yet.

Posted by admin     Category: Uncategorized

Старосел
По пътя за Четиньова могила в местността манастирчето се намира могилата хоризонт, именувана на европейската фондация “stichting horizon” с чийто средства са направени разкопките през 2002 г. Открит е паметник на тракийската архитектура от края на 5 до началото на 4 век пр. хр.

Интересно е, че облицовката на постройката е с дебел пласт от речни и необработени камъни, служещи за предпазване от влага, нещо като дренаж. Храмът е с 10 колони, единствения поне до момента открит. Шест от тях са разположени отпред и по две се извисяват отстрани, оформяйки правоъгълен блок. Всяка колона ляга върху база, има по два барабана и капител в ранен дорийски стил. Пространството между лицевите и страничните колони наподобява напречен коридор, но е било нещо като широко преддверие, в което се е влизало чрез три стъпала и вход между централните колони. От него, през малко преддверие се стига до централната камера. В храма през 4 в. пр. хр. е погребан обожествен тракийски владетел, с който той се е превърнал в мавзолей. Погребан е заедно с неговия кон. По-късно е ограбен, разрушен и засипан. Останали са само 15 пластинки от златна ризница, 12 бронзови върха за стрели, сребърни халки и късове от керамични съдове.

(Visited 70 times, 1 visits today)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.