Несебър No ratings yet.

Posted by admin     Category: Uncategorized

Несебър

КРЕПОСТНИ СТЕНИ

Траките първи са заселили полуострова и са започнали неговото застрояване през 8 век пр. хр. На северозападния бряг е открита крепостна стена от това време заедно с портата. Градена е от ломени камъни и кал и е запазена на височина около 2 метра.

След това гръцките колонизатори към 4 век пр. хр. започват да изграждат укрепления. Състоят се от големи обработени камъни, които са подредени без спойка, вътрешността на стените е запълнена с пръст. При завладяването от римляните укрепленията остават незасегнати и се използват. Византия като наследник на римската империя започва строителна дейност към 5 век в стил “опус микстум” редуване на пояси от камъни и тухли. Най-добре е съхранена крепостната стена около градската порта. Тук тя е с лице от големи каменни блокове, обработени в правоъгълна форма. Портата е фланкирана от две правоъгълни кули, а встрани от тях симетрично са изградени полукръгли и кръгли кули. Две врати спускаща се и двукрила затварят плътно входа на града. По време на ранно византийската епоха е издигната крепостна стена и на югозападния бряг, запазена и до днес. Първата реконструкция датира от края на VІ и началото на VІІ в. след нападението на аварите. При превземането на Месемврия войските на хан Крум разрушават крепостната стена, която в края на ІХ в. е възстановена с тухлен зид. В средата на ХІ в. укрепителните съоръжения отново се ремонтират. При царуването на Иван Александър стените за последен път се реконструират. След падането на Несебър под турска власт вече не се укрепва и постепенно се разрушава.

(Visited 109 times, 1 visits today)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.